číslo
zmluvy
názov zmluvy zmluvná strana dátum
zverejnenia
náhľad
pdf
 
Z-1-2012 eletrina SSEnergetika 30. 12. 2011 pdf
Z-1-2013 pedagogická prax UMB B. BYSTRICA 24. 5. 2013 pdf
Z-2-2013 plyn SPP 19. 11. 2013 pdf
Z-1-2014 poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa 9. 1. 2014 pdf
Z-2-2014 elektrina SSEnergetika 24. 1. 2014 pdf
Z-3-2014 internet SLOVAK TELEKOM, a.s. 14. 2. 2014 pdf
Z-4-2014 mobil ORANGE 13. 1. 2014 pdf
Z-5-2014 mobil ORANGE 14. 1. 2014 pdf
Z-6-2014 internet SLOVAK TELEKOM, a.s. 12. 12. 2014 pdf
Z-7-2014 plyn SPP 15. 10. 2014 pdf
Z-8-2014 elektrina SSEnergetika 20. 11. 2014 pdf
Z-1-2016 plyn MET Slovakia, a. s. 11. 1. 2016 pdf
Z-2-2016 mobil ORANGE 11. 1. 2016 pdf
Z-3-2016 Elektronické zasielanie faktúr MADE spol. s r. o. 11. 1. 2016 pdf
Z-4-2016 URBIS - licenčná zmluva MADE spol. s r. o. 11. 1. 2016 pdf
Z-5-2016 eletrina Energie2, a. s. 12. 1. 2016 pdf
Z-6-2016 mobil ORANGE 22. 3. 2016 pdf
Z-7-2016 reklama FILLECK, s.r.o. 24. 3. 2016 pdf
Z-8-2016 telefón SLOVAK TELEKOM, a.s. 6. 4. 2016 pdf
Z-9-2016 telefón SLOVAK TELEKOM, a.s. 6. 4. 2016 pdf
Z-10-2016 elektrina Energie2, a. s. 13. 4. 2016 pdf
Z-11-2016 poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 25. 4. 2016 pdf
Z-12-2016 odňatie majetku mesta Fiľakovo
zo správy ZUŠ Fiľakovo
Mesto Fiľakovo 18. 5. 2016 pdf
Z-13-2016 prevod správy majetku
mesta Fiľakovo
Mesto Fiľakovo 18. 5. 2016 pdf
Z-14-2016 Zmluva o spolupráci MsKS Fiľakovo 8. 7. 2016 pdf
Z-15-2016 Mandátna zmluva AENEAS-Zoltán Anderko 8. 7. 2016 pdf
Z-16-2016 dodávka vody, kanalizácia StVPS, a.s. 23. 9. 2016 pdf
Z-17-2016 prevod správy majetku mesto Fiľakovo 29. 8. 2016  pdf
Z-18-2016 elektrina Energie2, a. s. 18. 10. 2016 pdf
Z-19-2016 Vypožičanie priestorov MsKS Fiľakovo 16. 12. 2016 pdf
Z-1-2017 poskytovanie stravovania Gymnázium Fiľakovo 13. 2. 2017 pdf
Z-2-2017 Zmluva o spolupráci-dodatok č.1 MsKS Fiľakovo 8. 3. 2017 pdf
Z-3-2017 Úhrada preddavkov ŠEVT, a.s. 8. 3. 2017 pdf
Z-4-2017 Dohoda o výpožičke Nezábudka n.o. 6. 4. 2017 pdf
Z-5-2017 Vypožičanie priestorov MsKS Fiľakovo 19. 5. 2017 pdf
Z-6-2017 Zmluva o spolupráci Krok-sun-krok 6. 9. 2017 pdf
Z-7-2017 dodávka ektriny ENERGY EUROPE 12. 11. 2017 pdf
Z-8-2017 Zmluva o spolupráci MsKS Fiľakovo 15. 12. 2017 pdf
Z-1-2018 dodatok k dohode Nezábudka n.o. 8. 1. 2018 pdf
Z-2-2018 poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa 8. 1. 2018 pdf
Z-3-2018 Zmluva o sprac. osob. údajov AENEAS-Zoltán Anderko 20. 4. 2018 pdf
Z-4-2018 Zmluva o sprac. osob. údajov ZO OZ PŠaV pri ZUŠ-MAI 3. 5. 2018 pdf
Z-5-2018 Zmluva o spolupráci OZŽT 4. 5. 2018 pdf
Z-6-2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 18. 5. 2018 pdf
Z-7-2018 dodatok k zmluve č. A9777396 ORANGE 28. 5. 2018 pdf
Z-8-2018 Zmluva o ochrane osobných údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. 29. 5. 2018 pdf
Z-9-2018 elektrina ENERGY EUROPE, SE 8. 6. 2018 pdf
Z-10-2018 elektrina Energie2, a. s. 15. 6. 2018 pdf
Z-11-2018 mobil ORANGE 25. 6. 2018 pdf
Z-12-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 14. 11. 2018 pdf
Z-13-2018 Kúpna zmluva Jozef Botoš 14. 11. 2018 pdf
Z-14-2018 Dodatok k zmluve SLOVAK TELEKOM, a.s. 16. 11. 2018 pdf
Z-15-2018 Kúpna zmluva SLOVAK TELEKOM, a.s. 16. 11. 2018 pdf
Z-16-2018 Zmluva o dielo Mgr. art. Jana Bialová 26. 11. 2018 pdf
Z-17-2018 Zmluva o dielo Mgr. Beáta Véghová 28. 11. 2018 pdf
Z-18-2018 elektrina Energie2, a. s. 20. 12. 2018 pdf
Z-1-2019 Dohoda o výpožičke Nezábudka n.o. 8. 1. 2019 pdf
Z-2-2019 Dodatok k zmluve osobnyudaj.sk, s.r.o. 13. 5. 2019 pdf
Z-3-2019 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry-Sympatia 13. 5. 2019 pdf
Z-4-2019 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 19. 6. 2019 pdf
Z-5-2019 Kúpna zmluva Jozef Botoš 4. 11. 2019 pdf
Z-6-2019 Dohoda o výpožičke Nezábudka n.o. 18. 12. 2019 pdf
Z-1-2020 Dodatok k zmluve osobnyudaj.sk, s.r.o. 19. 5. 2020 pdf
Z-2-2020 Zmluva o zabezbečení poskytovania stravovania pre zamestnancov DOXX stravné lístky 24. 6. 2020 pdf
Z-3-2020 Kúpna zmluva Jozef Botoš 21. 9. 2020 pdf
Z-4-2020 Zmluva o vydaní a používaní
kvalifikovaného mandátneho
certifikátu
PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a. s. 10. 12. 2020 pdf
Z-5-2020 elektrina Energie2, a. s. 20. 12. 2020 pdf
Z-1-2021 Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom Senzio s.r.o. 11. 1. 2021 pdf
Z-2-2021 Sublicenčná zmluva na používanie
programu iZUŠ
Senzio s.r.o. 11. 1. 2021 pdf
Z-3-2021 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-110-00133 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 3. 5. 2021 pdf
Z-4-2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SLOVAK TELEKOM, a.s. 11. 5. 2021 pdf
Z-5-2021 Zmluva o dielo Mgr. Beáta Véghová 21. 6. 2021 pdf
Z-6-2021 Zmluva o dielo Mgr. art. Jana Bialová 21. 6. 2021 pdf
Z-7-2021 Príkazná zmluva č. 08/06/2021/PO1 Mesto Fiľakovo 16. 8. 2021 pdf
Z-1-2022 Kolektívna zmluva Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri ZUŠ-MAI Fiľakovo 22. 2. 2022 pdf
4419013593 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa,a.s.
Vienna Insurance Group
31. 3. 2022 pdf
Z-2-2022 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb
VÚB Biznis účet
VÚB BANKA 5. 4. 2022 pdf
Z-3-2022 Dodatok č.1  k Zmluve o združenej dodávke elektriny
s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120977
Energie2, a. s. 24. 8. 2022 pdf
Z-4-2022 Dodatok č. 2/2022 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE ZO OZ PSaV pri Základnej umeleckej škole - Művészeti Alapiskola 25. 11. 2022 pdf
Z-29-2022 Nájomná zmluva Mestské kultúrne stredisko 20. 12. 2022 pdf
SC2022/2364 Zmluva o združených dodávkach
elektriny
MET Slovakia, a.s. 14. 2. 2023 pdf
Z-2-2023 Nájomná zmluva Mestské kultúrne stredisko 23. 5. 2023 pdf
Z-3-2023 Zmluva o dielo Ing. Renáta Sekeráková 25. 5. 2023 pdf
Z-4-2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb-balík SLOVAK TELEKOM, a.s. 8. 12. 2023 pdf
Z-1-2024 Nájomná zmluva Mestské kultúrne stredisko 16. 5. 2024 pdf