RIADITEź / IGAZGATÓ: Mgr. Katarína Gášpárová

ZÁSTUPCA RIADITEźA  / IGAZGATÓHELYETTES: --


HUDOBNÝ ODBOR / ZENEI TANSZAK


Zuzana Kenyerešová DiS. art.
- konzervatórium - klavír - hudobná náuka
/ konzervatórium - zongora - zeneelmélet
vyučuje: klavír, keyboard
/ amittanít: zongora, keyboard

Mgr. Katarína Gášpárová
- konzervatórium - klavír - hud. pg.
/ konzervatórium - zongora - zenepedagógia
vyučuje: klavír
/ amittanít: zongora

Agnesa Tóthová DiS. art.
-
konzervatórium - klavír
/ konzervatórium - zongora
vyučuje: klavír
/ amittanít: zongora

Peter Fehér
- Stredná umelecká škola - dychové nástroje
/ Művészeti Középiskola - fúvóshangszerek
vyučuje: dychové nástroje
/ amittanít: fúvóshangszerek

Angelika Bodorová
- konzervatórium - klavír
/ konzervatórium - zongora
vyučuje: klavír, keyboard
/ amittanít: zongora, keyboard

Jakab Gejza
- konzervatórium - akordeón
/ konzervatórium - harmonika
vyučuje: akordeón, klavír, dychy, keyboard
/ amittanít: harmonika, zongora, fúvóshangszerek, keyboard

Mgr. Anton Oláh DiS. art.
- pedagogika - hudobná výchova
/ pedagógia - zeneinevelés
vyučuje: hudobná náuka, keyboard, klavír
/ amittanít: zeneelmélet, keyboard, zongora

Mgr. art. Patrik Kobela
- Akadémia umenia - spev
/ Művészeti Akadémia - ének
vyučuje: spev, keyboard
/ amittanít: ének, keyboard

Mgr. Adrian Balog DiS. art.
- UK - hudobná výchova
/ Comenius Egyetem - zeneinevelés
vyučuje: husle, gitara
/ amittanít: hegedű, gitár

Erik Kovács DiS. art.
- Stredná umelecká škola - gitara
/ Művészeti Középiskola - gitár
vyučuje: gitara
/ amittanít: gitár

Tibor Zsiga DiS. art.
- konzervatórium - gitara
/ konzervatórium - gitár
vyučuje: gitara
/ amittanít: gitár

Mgr. art. Richard Baroš
- VŠMU - husle
/ VŠMU - hegedű
vyučuje: husle
/ amittanít: hegedű

Jozef Botoš DiS. art.
-konzervatórium
/ konzervatórium
vyučuje: bicie nástroje
/ amittanít: ütőshangszerek

Mgr. Viktória Baučeková
- konzervatórium - hudobná výchova - klavír
/ konzervatórium - zeneinevelés - zongora
vyučuje: hudobná náuka, klavír
/ amittanít: zeneelmélet, zongora


VÝTVARNÝ ODBOR / KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK

Mgr. art. Jana Bialová
-
VŠVU - výtvarné umenie - grafika
/ Képzőművészeti Főiskola - képzőművészet - grafika

Mgr. Beáta Véghová
- UMB - učitežstvo pedagogiky a výtvarného umenia
/ Bél Mátyás Egyetem - pedagógia és képzőművészettanár