Zoznam zamestnancov pôsobiacich na škole od jej založenia

Az iskola összes alkalmazottjának névsora (az alapítástól)

 

Hudobný odbor - Zenei tanszak

klavír - zongora

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                   Schiller Július                                       1953 - 1973

                                   Schillerová Eva                                    1953 - 1970

                                   Žarnovická Anna                                 1953 - 1954

                                  Scholzová Mária                                  1953 - 1955

                                  Suchánska Mária                                 1954 - 1955

                                  Megová Eva                                        1958 - 1971

                                  Cseffalvayová - Csabová Lívia             1963 - 1999

                                  Eineterová - Gurszká Alžbeta               1963 - 1978

                                  Čertíková Mária                                   1967 - 1968

                                  Čitáriová Katarína                                1968 - 1977

                                  Lehotayová Lívia                                  1969 - 1974

                                  Simonová - Csépeová Ildikó                 1971 - 2005

                                  Bodnárová Magda                                1972 - 1993

                                  Végešiová Alžbeta                                1973 - 2006

                                  Csúzová - Kováčová Erika                   1974 - 1981

                                  Zólyomiová Agnesa                              1976 - 1978

                                  Labáková Alica                                    1977 - 1978

                                  Feketeová - Gáspárová Katarína          1978 - doteraz – máig

                                  Janušeková Agnesa                               1979 - 1981

                                  Hegyi Attila                                           1978 - 1980

                                  Jurečeková Eva                                     1980 - 1993

                                  Černáková Judita                                   1981 - 1984

                                  Tóthová Agnesa                                     1982 - doteraz - máig

                                  Kenyerešová Zuzana                              1983 - doteraz

                                  Bede Norbert                                        1993 - 1994

                                  Hegyiová - Bodorová Angelika              1994 - doteraz - máig

                                  Nagy Gabriel                                         1996 - 2012

                                  Nagyová Júlia                                        1998 - 1999

                                  Váradi Dezider                                       2008 - 2009

                                  Švoňavská Katarína                               2012 - 2018

                                  Ardamica Zoran                                     2016 - 2021

                                  Balázsová Edita                                      1977 - 2017

                                  Baučeková Viktória                               2017 - doteraz - máig

                                 Zoran Ardamica                                     2016 - 2021

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Kozáková Erika                                    1962 - 1963

                                  Véghová Lýdia                                      1962 - 1963

                                  Klindová Elena                                      1962 - 1963

                                  Lukyová Judita                                      1968 - 1969

 

husle - hegedű

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Kuloványi źudevít                                 1953 - 1958

                                  Kökény Ján                                          1958 - 1966

                                  Jurečeková Hilda                                  1963 - 2012

                                  Gášpárová Magda                                1983 - 1984

                                  Gálová Alžbeta                                     1988 - 1989

                                  Bozó Alexander                                    2012 - doteraz - máig

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Végh Gabriel                                         1955 - 1957

                                  Kaločai Dezider                                    1962 - 1963

                                  Kuraliová Alžbeta                                  1984 - 1988

                                  Gecsová Erika                                       1989 - 2000

                                  BalហOndrej                                         2005 - 2009

                                  Balog Adrian                                         2006 - doteraz

                                  Baroš Richard                                       2022 - doteraz

 

akordeón - harmonika

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Černáková Ožga                                  1953 - 1976

                                  Rudnayová Ida                                     1956 - 1959

                                  Fábry Pavel                                          1956 - 1959

                                  Csaba Mikulᚠ                                    1960 - 1998

                                  Gálová Ida                                           1960 - 1963

                                  Kováčová - Patvarošová Mária            1964 - 2000

                                  Kobela Róbert                                     1978 - 2016

                                  Jakab Gejza                                         2001 - doteraz - máig

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Vaš Ladislav                                        1962 - 1970

                                  Pócoš Alexander                                 1968 - 1978

 

dychové nástroje - fúvós hangszerek

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Gurszký Ladislav                                 1966 - 1968

                                  Mihály František                                  1978 - 1984

                                  Horváth Jozef                                      1985 - 1993

                                  Fehér Peter                                         1993 - doteraz - máig

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Botos Ján                                            1962 - 1963

                                  Tkáč Alexander                                   1963 - 1971

                                  Danko Július                                        1971 - 1973

                                  Czakó Mikulᚠ                                   1973 - 1978

                                  Mihály František                                  1984 - 1993

 

spev - ének

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Kobela Patrik                                       2005 - doteraz - máig

 

bicie nástroje - ütős hangszerek

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Botoš Jozef                                          2016 - doteraz - máig

 

gitara - gitár

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                 Kovács Erik                                          2007 - doteraz - máig

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                 Zsiga Tibor                                           2017 - doteraz - máig

 

hudobná náuka - zeneelmélet

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Foszlányiová Edita                                1975 - 2000

                                  Balázsová Edita                                    1977 - 2017

                                  Oláh Anton                                           2001 - doteraz - máig

                                  Ardamica Zoran                                   2016 - 2021

                                 Baučeková Viktória                               2017 - doteraz - máig

 

Výtvarný odbor - Képzőművészeti tanszak

Interní učitelia / Főállású tanárok

                                  Gallová Eva                                         1968 - 1970

                                  Hronec Ivan                                         1970 - 1971

                                  Dupanová Darina                                 1977 - 1978

                                  Pavlovičová Jela                                   1978 - 1979

                                  Krnáč Dušan                                        1979 - 1986

                                  Völgyiová Eva                                      1986 - 1987

                                  Mráz František                                     1987 - 2016

                                  Balázs Alfréd                                        2000 - 2000

                                  Málišová Viera                                     2000 - 2002

                                  Bialová Jana                                         2002 - doteraz - máig

                                  Véghová Beáta                                     2011 - doteraz - máig

                                  Csúz Erika                                            2019 - 2020

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Drozdová Mária                                  1973 - 1974

                                  Bystriansky Ivan                                  1974 - 1975

                                  Filipová Milena                                    1991 - 1992

                                  Mrázová Katarína                                1995 - 1996

                                  Mrázová Edita                                     2002 - 2010

                                  Györgyová Henrietta                            2015 - 2016

 

Literárno-dramatický odbor - Dramatikus-irodalmi tanszak

Interní učitelia / Főállású tanárok 

                                  Krnáč Dušan                                        1985 - 1986

                                  Oláh Anton                                          2001 - doteraz - máig

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Kerekesová Eva                                  1987 - 1993

                                  Szabová Klára                                     1987 - 1990

                                  Nagyová Eva                                       1990 - 1991

                                  Tóthová Gabriela                                 1990 - 1991

                                  Baková Petronela                                1990 - 1991

                                  Szvoráková Zuzana                              1987 - 1993

                                  Mrázová Edita                                     1990 - 1992

                                  Bystrianska Agnesa                              1990 - 1992

                                  Strapková Barbora                              1992 - 1993

                                  Tóthová Monika                                  2016 - 2018

                                  Sujová Želmíra                                     2016 - 2017

 

Tanečný odbor - Tánc tanszak

Externí učitelia / Részmunkaidős tanárok

                                  Sujová Želmíra                                    2016 - 2017

                                  Galant Róbert                                     2017 - 2018

                                  Csúsz Czikó Hajnalka                         2018 - 2019

 

 

THP Zamestnanci / technikai és gazdasági személyzet

                                  Váradiová Stanislava                            2022 - doteraz - máig

                                  Gordošová Marta                                 1972 - 1987

                                  Bozóová Magdaléna                             1987 - 1993

                                  Lavičková Eva                                      1993 - doteraz - máig

                                  Gulyášová Mária                                   1992 - doteraz - máig

                                  Čániová Alžbeta                                    2002 - doteraz - máig

                                  Jedlička Ján                                          1953 - 1960

                                  Szabová Margita                                  1960 - 1979

                                  Molotová Magda                                 1979 - 1984

                                  Csonková Priška                                  1984 - 1991

                                  Peter Csaba                                         2001 - doteraz - máig

                                  Lázár Zoltán                                         1973 - 1981

                                  Nyeste Jozef                                        1982 - 1985

                                  Magyar Štefan                                     1986

                                  Kováč Pavel                                        1987

                                  Szabó Štefan                                        1988

                                  Botoš Mikulᚠ                                     1988 - 1995

                                  Mihali Štefan                                        1995 - 1999

                                  GulyᚠAlexander                                 1999 - 2000

                                  Magyar Zsolt                                        2000 - 2001

                                  Torpišová Rozália                                1988 - 1992

                                  Mágyelová Alžbeta                              1991

                                  Kovácsová Mária                                1992 - 1996

                                  Hallová Zuzana                                    1997 - 1999