Verejné obstarávanie

Közbeszerzés

 

zverejnené 18. 10. 2018

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky materiál pdf

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky hmotný majetok pdf

zverejnené 3.10. 2018

Príloha 1 Slepý rozpočet hmotný majetok projekt Zml. č. 18-110-01109 pdf

Príloha 1 Slepý rozpočet material projekt Zml. č. 18-110-01109 pdf

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky hmotný majetok projekt Zml. č. 18-110-01109 pdf

Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky material projekt Zml. č. 18-110-01109 pdf