OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

"MLADÝ UMELEC"

Sídlo:     Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a

98601 Fiľakovo

IČO: 37892215

Občianske združenie "MLADÝ UMELEC" vzniklo pri Základnej umeleckej škole Fiľakovo v roku 2002. Jeho cieľom je podporovať rozvoj mesta Fiľakovo a okolia v oblasti kultúry - a to hudby, výtvarného a literárno-dramatického umenia. Predovšetkým podporuje školské a mimoškolské vystúpenia žiakov a pedagógov ZUŠ. Vspolupráci s vedením školy organizuje a finančne podporuje:

- kultúrne podujatia pre deti a mládež

- koncerty, výstavy, divadelné predstavenia

- výchovné a ukážkové koncerty

- súťaže pre žiakov

Spolupracuje na vytváraní stále priaznivejších podmienok umeleckej výchovy a vzdelávania na ZUŠ - MA Fiľakovo.

V prípade Vášho záujmu o odovzdanie 2% Vami už zaplatenej dane občianskemu združeniu "MLADÝ UMELEC", kontaktujte sa s pani Zuzanou Kenyerešovou DiS.art.

V PRIEBEHU MESIACA FEBRUÁR, KTORÁ VÁM POSKYTNE POTREBNÉ TLAČIVÁ A INFORMUJE VÁS O POSTUPE

Tlačivá na tlač:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti   pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby   pdf

 

- každoročne v termíne do 31. marca ak ste právnická osoba

- každoročne v termíne do 30. apríla ak ste fyzická osoba

Predseda občianskeho združenia "MLADÝ UMELEC" : Zuzana Kenyerešová DiS.art.

Podpredseda : Mgr. Katarína Gášpárová

Tel.: 047/ 43 81 926 , 047/ 43 81 208