Adresa/cím:

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola

Záhradnícka 2a

986 01 Fižakovo

 

TELEFÓN: 047 / 43 819 26

MOBIL: 0918 / 679 422

E-MAIL: zusfilakovo@gmail.com