Hudobný odbor

Hlavné vyučovacie predmety:
klavír,
keyboard,
gitara,
husle,
akordeón,
spev,
dychové nástroje drevené a plechové,
bicie nástroje


Okrem hudobnej teórie sa učia žiaci aj
štvorručnú hru na klavíri,
nástrojové duá, triá,
inštr. sprievod,
komornú hru,
hru v súboroch,
komorný spev.

Žiaci sa prezentujú na triednych, školských a verejných koncertoch v meste aj mimo neho na regionálnych a nadregionálnych súažiach, prednostne v kolách súaže Pódium mladého umelca.


Zenei tanszak

Főtantárgyak
zongora,
keyboard,
gitár,
hegedű,
harmonika,
ének,
fafúvós és rézfúvós hangszerek,
ütős hangszerek


Zeneelméleten kívül a diákok tanunak még:
négykezes zongorajátékot,
hangszeres duókban, triókban való játákot,
hangszerkíséretet,
kamarazenét,
zenekari játékot,
kamaraéneket.

A tanulók osztály-, iskolai és nyilvános hangversenyeken mutatkoznak be a városban és
a városon kívül, regionális és magasabb szintű versenyeken vesznek részt, melyek közül
előnyt élvez a Fiatal Művész Pódiuma.