GDPR - Ochrana osobných údajov - személyi adatok védelme

Osobnyudaj.sk

Dokumenty na prevzatie / letölthető dokumentumok:
ZUS-MAI súhlas so spracúvaním osobných údajov - pdf
ZUS-MAI Informácia verejné akcie - pdf