1953 - ZÁVODNÁ HUDOBNÁ ŠKOLA

1954 - ŠTÁTNA HUDOBNÁ ŠKOLA


1961 - ĽUDOVÁ ŠKOLA UMENIA

1990 - ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

2002 - ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

s právnou subjektivitou