číslo
zmluvy
názov zmluvy zmluvná strana dátum
zverejnenia
náhžad
pdf
 
Z-1-2012 eletrina SSEnergetika 30. 12. 2011 pdf
Z-1-2013 pedagogická prax UMB B. BYSTRICA 24. 5. 2013 pdf
Z-2-2013 plyn SPP 19. 11. 2013 pdf
Z-1-2014 poistná zmluva KOMUNÁLNA poisovňa 9. 1. 2014 pdf
Z-2-2014 elektrina SSEnergetika 24. 1. 2014 pdf
Z-3-2014 internet SLOVAK TELEKOM, a.s. 14. 2. 2014 pdf
Z-4-2014 mobil ORANGE 13. 1. 2014 pdf
Z-5-2014 mobil ORANGE 14. 1. 2014 pdf
Z-6-2014 internet SLOVAK TELEKOM, a.s. 12. 12. 2014 pdf
Z-7-2014 plyn SPP 15. 10. 2014 pdf
Z-8-2014 elektrina SSEnergetika 20. 11. 2014 pdf
Z-1-2016 plyn MET Slovakia, a. s. 11. 1. 2016 pdf
Z-2-2016 mobil ORANGE 11. 1. 2016 pdf
Z-3-2016 Elektronické zasielanie faktúr MADE spol. s r. o. 11. 1. 2016 pdf
Z-4-2016 URBIS - licenčná zmluva MADE spol. s r. o. 11. 1. 2016 pdf
Z-5-2016 eletrina Energie2, a. s. 12. 1. 2016 pdf
Z-6-2016 mobil ORANGE 22. 3. 2016 pdf
Z-7-2016 reklama FILLECK, s.r.o. 24. 3. 2016 pdf
Z-8-2016 telefón SLOVAK TELEKOM, a.s. 6. 4. 2016 pdf
Z-9-2016 telefón SLOVAK TELEKOM, a.s. 6. 4. 2016 pdf
Z-10-2016 elektrina Energie2, a. s. 13. 4. 2016 pdf
Z-11-2016 poistná zmluva KOMUNÁLNA poisovňa, a.s. 25. 4. 2016 pdf
Z-12-2016 odňatie majetku mesta Fižakovo
zo správy ZUŠ Fižakovo
Mesto Fižakovo 18. 5. 2016 pdf
Z-13-2016 prevod správy majetku
mesta Fižakovo
Mesto Fižakovo 18. 5. 2016 pdf
Z-14-2016 Zmluva o spolupráci MsKS Fižakovo 8. 7. 2016 pdf
Z-15-2016 Mandátna zmluva AENEAS-Zoltán Anderko 8. 7. 2016 pdf
Z-16-2016 dodávka vody, kanalizácia StVPS, a.s. 23. 9. 2016 pdf
Z-17-2016 prevod správy majetku mesto Fižakovo 29. 8. 2016  pdf
Z-18-2016 elektrina Energie2, a. s. 18. 10. 2016 pdf
Z-19-2016 Vypožičanie priestorov MsKS Fižakovo 16. 12. 2016 pdf
Z-1-2017 poskytovanie stravovania Gymnázium Fižakovo 13. 2. 2017 pdf
Z-2-2017 Zmluva o spolupráci-dodatok č.1 MsKS Fižakovo 8. 3. 2017 pdf
Z-3-2017 Úhrada preddavkov ŠEVT, a.s. 8. 3. 2017 pdf
Z-4-2017 Dohoda o výpožičke Nezábudka n.o. 6. 4. 2017 pdf
Z-5-2017 Vypožičanie priestorov MsKS Fižakovo 19. 5. 2017 pdf
Z-6-2017 Zmluva o spolupráci Krok-sun-krok 6. 9. 2017 pdf
Z-7-2017 dodávka ektriny ENERGY EUROPE 12. 11. 2017 pdf
Z-8-2017 Zmluva o spolupráci MsKS Fižakovo 15. 12. 2017 pdf
Z-1-2018 dodatok k dohode Nezábudka n.o. 8. 1. 2018 pdf
Z-2-2018 poistná zmluva KOMUNÁLNA poisovňa 8. 1. 2018 pdf
Z-3-2018 Zmluva o sprac. osob. údajov AENEAS-Zoltán Anderko 20. 4. 2018 pdf
Z-4-2018 Zmluva o sprac. osob. údajov ZO OZ PŠaV pri ZUŠ-MAI 3. 5. 2018 pdf
Z-5-2018 Zmluva o spolupráci OZŽT 4. 5. 2018 pdf
Z-6-2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 18. 5. 2018 pdf
Z-7-2018 dodatok k zmluve č. A9777396 ORANGE 28. 5. 2018 pdf
Z-8-2018 Zmluva o ochrane osobných údajov aSc Applied Software Consultants s.r.o. 29. 5. 2018 pdf
Z-9-2018 elektrina ENERGY EUROPE, SE 8. 6. 2018 pdf
Z-10-2018 elektrina Energie2, a. s. 15. 6. 2018 pdf
Z-11-2018 mobil ORANGE 25. 6. 2018 pdf
Z-12-2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 14. 11. 2018 pdf
Z-13-2018 Kúpna zmluva Jozef Botoš 14. 11. 2018 pdf
Z-14-2018 Dodatok k zmluve SLOVAK TELEKOM, a.s. 16. 11. 2018 pdf
Z-15-2018 Kúpna zmluva SLOVAK TELEKOM, a.s. 16. 11. 2018 pdf
Z-16-2018 Zmluva o dielo Mgr. art. Jana Bialová 26. 11. 2018 pdf
Z-17-2018 Zmluva o dielo Mgr. Beáta Véghová 28. 11. 2018 pdf
Z-18-2018 elektrina Energie2, a. s. 20. 12. 2018 pdf
Z-1-2019 Dohoda o výpožičke Nezábudka n.o. 8. 1. 2019 pdf