RIADITEĽ ŠKOLY: PhDr. Zoran Ardamica, PhD.

ZÁSTUPCA RIADITEĽA  ŠKOLY: Mgr. Katarína Gášpárová


HUDOBNÝ ODBOR

PhDr. Zoran Ardamica PhD. - VŠPg - hudobná výchova/maďarský jazyk,
UMB - translatológia, DE - literárna veda
vyučuje: hudobná náuka, klavír

Zuzana Kenyerešová
DiS. art. - konzervatórium - klavír - hudobná náuka
vyučuje: klavír, keyboard

Mgr. Katarína Gášpárová - konzervatórium - klavír - hud. pg.
vyučuje: klavír

Agnesa Tóthová
DiS. art. - konzervatórium - klavír
vyučuje: klavír, spev

Peter Fehér - Stredná umelecká škola - dychové nástroje
vyučuje: dychové nástroje

Angelika Bodorová - konzervatórium - klavír
vyučuje: klavír

Jakab Gejzab - konzervatórium - akordeón

vyučuje: akordeón, klavír, dychy, keyboard

Mgr. Anton Oláh - pedagogika - hudobná výchova
vyučuje: hudobná náuka, keyboard, klavír

Mgr. art. Patrik Kobela
- AU - spev
vyučuje: spev, keyboard

Mgr. Adrian Balog - UK - hudobná výchova
vyučuje: husle

Erik Kovács DiS. art. - Stredná umelecká škola - gitara
vyučuje: gitara

Tibor Zsiga - konzervatórium - gitara
vyučuje: gitara

Mgr. Katarína Švoňavská - konzervatórium - klavír - hud. pg.
vyučuje: klavír

Alexander Bozó DiS. art. - konzervatórium - husle
vyučuje: husle

Jozef Botoš - konzervatórium
vyučuje: bicie nástroje

Mgr. Viktória Baučeková - konzervatórium - hudobná výchova - klavír
vyučuje: hudobná náuka, klavír


VÝTVARNÝ ODBOR

Mgr. art. Jana Bialová - VŠVU - výtvarné umenie - grafika

Mgr. Beáta Véghová - UMB - učiteľstvo pedagogiky a výtvarného umenia


LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Mgr. Monika Tóthová - Pg. fakulta, učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl


TANEČNÝ ODBOR

Róbert Galant - Národné osvetové stredisko Bratislava - učiteľ tancov