Výtvarný odbor:

Vyučovacie predmety:
kresba
maľba
grafika
modelovanie - priestorové vytváranie
dekoratívne činnosti
počítačová grafika
vybrané state z teórie umenia.

Učitelia výtvarného odboru zabezpečia tematické výstavy z prác žiakov v priestoroch školy
/mesačne/, absolventskú výstavu a podľa požiadaviek mestských kultúrnych organizácií sa žiaci vo VO zapoja do príprav rôznych kultúrnych podujatí.
Podľa osobitných pokynov, ktoré škola v priebehu školského roka dostane, sa budú žiaci podieľať svojimi prácami na rôznych celoslovenských, ako aj medzinárodných súťažiach
Žiacke práce sú vystavované na paneloch v priestoroch školy aj mimo nej v meste a mesačne sú obmieňané. Polročne sa konajú triedne výstavy a interné podujatia. Výtvarný odbor sa zapája do školských, mestských, okresných, celoslovenských a medzinárodných súťaží. Výstavy prác žiakov výtvarného odboru sú súčasťou každého koncertu hudobného odboru a väčšieho vystúpenia. Práce žiakov slúžia ako podklady pre plagáty, pozvánky, programy.