Nela Kanderová
zlaté pásmo

Zuzana Sznidová
zlaté pásmo  

Monika Palúchová
zlaté pásmo

Dominik Ferencz
2. miesto

Ingrid Havranová
strieborné pásmo

Flóra Illésová

Gabriela Tóthová

Glória Kolenkášová

Sonja Sauerová
 bronzové pásmo

Karin Csépeová

Katarína Sojková

Kristína Illésová

Kristína Smolárová

Linda Vargová
bronzové pásmo

Marianna Lázárová

Ema Gyomraiová

Zuzana Spodniaková
bronzové pásmo

Ondrej Šereš

Alexa Atlasová

Sonja Sauerová

Tamara Olšiakova 

Vanesa Goldčiterová 

Daniel Kovacs
 
Borbála Németh