Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo,
zusfilakovo@gmail.com, 047 / 43 819 26 hžadá na čiastočný úväzok s nástupom od 1.9.2018:

- učiteža tanca
Požadované vzdelanie v zmysle platnej školskej legislatívy: minimálne konzervatórium – vyššie
odborné vzdelanie v odbore. (Zákon č. 317/2009, Vyhláška MŠSR č. 439/2009)

Zručnosti, schopnosti, predpoklady pre pozíciu: práca s demi, zodpovednos, kreativita,
práca s počítačom, bezúhonnos, zdravotná spôsobilos, vítané je ovládanie maďarského jazyka a prax v odbore.
V prípade záujmu prosíme posla poštou žiados o prijatie, životopis, kópiu dokladov o vzdelaní
a súhlas so spracovaním osobných údajov (stiahnite si z www.zusfilakovo.sk ) na riaditežstvo
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo, škola si
vyhradzuje právo neprija nikoho na vožnú pozíciu, resp. na pracovný pohovor zavola uchádzačov,
ktorí prešli predbežným výberom na základe písomných žiadostí.

                                                                     ***

A Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo – Fülek,
zusfilakovo@gmail.com, 047 / 43 819 26 2018. szeptember 1-i belépéssel részmunkaidőre keres
pedagógust az alábbi szakra:

- tánc
Szükséges képzettség az érvényes jogszabályok szerint: minimum konzervatórium, emelt szintű
középfokú szakképzettség az adott szakon (317/2009 sz. törvény, 439/2009 sz. rendelet értelmében)

Szükséges készségek, képességek, feltételek a pozícióhoz: gyermekekkel való munka,
felelősségvállalás, kreativitás, számítógépes ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, feddhetetlenség,
egészségügyi alkalmasság. A magyar nyelvismeret és szakmai gyakorlat előny.
Érdeklődés esetén kérjük a kérvényt, az önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok másolatát és az
adatkezelési beleegyezést (letölthető: www.zusfilakovo.sk ) postán az iskola igazgatóságára küldeni:
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo. Az iskola
fenntartja a jogot, hogy a pozíciókat ne töltse be, illetve, hogy csak azokat hívja be meghallgatásra,
akik az írásos dokumentumok alapján az előzetes válogatásban kiválasztásra kerülnek.

GDPR - Ochrana osobných údajov

Dokumenty na prevzatie:

ZUS-MAI suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie - rtf
ZUS-MAI suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie - odt