Oznam o podávaní prihlášok na ZUŠ
Értesítés a Művészeti Alapiskolába való jelentkezési lapok leadásáról


Vážení rodičia, prihlášku na Základnú umeleckú školu vo Fižakove, ktorú si
 tu môžete stiahnu, je nutné doruči vyplnenú elektronicky na zusfilakovo@gmail.com alebo poštou na adresu: Základná umelecká škola - MAI, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo od teraz priebežne, ale najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky, ktorej termín bude oznámený na webe a na Facebooku ZUŠ neskôr.

Tisztelt szülők, a Füleki Művészeti Alapiskolába szóló jelentkezési lapot, melyet itt lehet letölteni, elektronikusan a zusfilakovo@gmail.com vagy postán a Základná umelecká škola - MAI, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo címre mostantól folyamatosan, de legkésőbb a felvételi vizsga később az iskola honlapján és facebookján közzé tett napjáig kell eljuttatni.

Oznam o hodnotení / Értesítés az értékelésről

VZN mesta Fižakovo o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 3/2020 - pdf

Rozhodnutie ministra / Miniszteri határozat : 26.03.2020

Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania.
A tanítás szünetel 2020. márc. 30-tól visszavonásig.

Pre ostatné informácie sledujte tento web a FB stránku školy.
További információkért figyeljék ezt a honlapot és az iskola FB-profilját