Zabojujme o ihrisko LIDL Žihadielko aj vo Fižakove! Máme poslednú šancu
Spoločnos LIDL každoročne vyhlasuje súaž o ihrisko Žihadielko, ktoré môžu žudia hlasovaním vybojova pre svoje mesto. Z okolitých miest napríklad v Rimavskej Sobote pribudli v posledných rokoch dve ihriská. LIDL však vyhlásilo posledné kolo súaže - na Slovensku tak vznikne posledných 10 ihrísk, ďalšia šanca už nebude! Chceme, aby jedno z nich bolo práve vo Fižakove, a to na Farskej lúke. Pomôžte nám!
Ako na to? Hlasovanie prebieha od 13. januára do 29. februára 2020. V tomto období je potrebné na www.zihadielko.sk kliknú na tlačidlo HLASUJ a zaregistrova sa prostredníctvom e-mailu alebo facebookového konta. LIDL Vám následne zašle e-mail, v ktorom treba registráciu potvrdi, tiež Vám zašlú sms-kód, ktorý treba zada. Potom už môžete aktívne hlasova, a to každý jeden deň opakovane! Pre Fižakovo môžete získa až dva hlasy denne – jeden po prihlásení a jeden bonusový, ak zvládnete on-line Majinu hru – Bublinková párty (bližšie informácie nájdete na www.zihadielko.sk).
Držme spolu, buďme aktívni a získajme pre naše deti prvotriedne detské ihrisko! Informujte o hlasovaní aj svoju rodinu, priatežov a známych a zdiežajte výzvu na sociálnych sieach , aby sme získali čo najviac hlasov. Ukážme spoločne aj väčším mestám, že Fižakovčania na to majú!
Idete do toho s nami?

Szálljunk harcba a Lidl Žihadielko (Fullánkocska) játszóteréért Füleken is! Ez az utolsó esélyünk
A Lidl társaság évente meghirdeti versenyét a Fullánkocska játszótérért, melyet az emberek szavazással harcolhatnak ki városuknak. A környező városok közül például Rimaszombat két játszótérrel is gazdagodott az elmúlt években. A Lidl azonban most már a verseny utolsó fordulóját hirdette meg - Szlovákiában így az utolsó 10 játszótér jön létre, további esély már nem lesz! Szeretnénk, ha közülük egy éppen Fülekre, mégpedig a Paprétre kerülne. Segítsenek ebben nekünk!
Hogyan fogjunk hozzá? A szavazás 2020. január 13-tól február 29-ig tart. Ez idő alatt a www.zihadielko.sk oldalon a HLASUJ (SZAVAZZ) gombra kell kattintani, és be kell regisztrálni e-mail vagy Facebook-fiók által. A Lidl ezt követően e-mailt küld, melyben vissza kell igazolni a regisztrációt, és érkezik egy SMS kód is, melyet be kell adni. Utána már lehet szavazni, mégpedig ismételten mindennap! Naponta akár két szavazatot is szerezhetnek Füleknek – egyet a bejelentkezés után és egy bónuszpontot, ha sikeresen játsszák online Maja, a méhecske játékát – Buborék party (közelebbi információ a www.zihadielko.sk oldalon).
Fogjunk össze, legyünk aktívak, és nyerjünk a gyerekeinknek egy első osztályú gyermekjátszóteret! Informálják a szavazás felől a családjukat, barátaikat és ismerőseiket is, osszák meg a felhívást a közösségi hálókon, hogy minél több szavazatot szerezzünk. Bizonyítsuk közösen a nagyobb városok előtt is, hogy a fülekiek ebben is jók!
Velünk tartanak?