Od 10. 05. 2021 prezenčná výuka pre všetkých.
2021. május 10-től jelenléti oktatás minden diák számára. 

Zápis na šk. rok 2021-2022 do ZUŠ-MAI sa bude kona 20.05.2021
a 23.06.2021 od 13,00-17,00.

A MAI-ba a 2021-2022 iskolai évre történő beiratkozás időpontja 2021. május 20. és június 23. 13,00-17,00 ó.

 

Oznam o podávaní prihlášok na ZUŠ
Értesítés a Művészeti Alapiskolába való jelentkezési lapok leadásáról


Vážení rodičia, prihlášku na Základnú umeleckú školu vo Fižakove, ktorú si
 tu môžete stiahnu, je nutné doruči vyplnenú elektronicky na zusfilakovo@gmail.com alebo poštou na adresu: Základná umelecká škola - MAI, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo od teraz priebežne, ale najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky, ktorej termín bude oznámený na webe a na Facebooku ZUŠ neskôr.

Tisztelt szülők, a Füleki Művészeti Alapiskolába szóló jelentkezési lapot, melyet itt lehet letölteni, elektronikusan a zusfilakovo@gmail.com vagy postán a Základná umelecká škola - MAI, Záhradnícka 2a, 986 01 Fižakovo címre mostantól folyamatosan, de legkésőbb a felvételi vizsga később az iskola honlapján és facebookján közzé tett napjáig kell eljuttatni.

 

VZN mesta Fižakovo o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 3/2020 - pdf