ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA – Művészeti Alapiskola
Záhradnícka2a, 986 01 FIĽAKOVO
uskutoční

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
17. mája a 26. júna 2018
od 13,00 do 17,00 hod.

ZUŠ-MAI v školskom roku 2018/2019 otvára nasledovné odbory:

HUDOBNÝ ODBOR
- hra na klavíri - hra na keyboarde
- hra na husliach - hra na akordeóne
- hra na gitare - spev
- hra na dychové nástroje
- hra na bicích nástrojoch

VÝTVARNÝ ODBOR
-kresba - maľba
- grafika - dekoratívne činnosti
- modelovanie

TANEČNÝ ODBOR
V priebehu štúdia sa žiaci okrem tanečnej prípravy naučia rôzne techniky.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
Dramatické a slovesné oddelenie

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť prijímacích skúšok v daných termínoch, kontaktujte
prosím riaditeľstvo ZUŠ-MAI ohľadom možností prijatia v mesiacoch máj-jún. Ďaľšie
informácie: www.zusfilakovo.sk, 047 / 43 819 26, alebo osobne NA RIADITEĽSTVE ŠKOLY!