Rozhodnutie ministra / Miniszteri határozat : 26.03.2020

Prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania.

A tanítás szünetel 2020. márc. 30-tól visszavonásig.

 

 

V Základnej umeleckej škole - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, Fižakovo sa od 13.3.2020 (vrátane) nevyučuje do 30.3.2020.
Pre ostatné informácie sledujte tento web a FB stránku školy.

A Füleki Művészeti Alapiskolában 2020. márc. 13-tól szünetel a tanítás márc. 30-ig.
További információkért figyeljék ezt a honlapot és az iskola FB-profilját