Tanečný odbor:

Predmety napr.:
tanečná príprava
klasický tanec
ľudový tanec
kreatívny tanec
tanečná prax
džezový tanec
historický tanec

atď.

Žiaci tanečného odboru budú účinkovať na koncertoch hudobného odboru, na triednych seminároch, školských podujatiach a samostatných verejných vystúpeniach.