Hudobný odbor:

Hlavné vyučovacie predmety:
klavír,
keyboard,
gitara,
husle,
akordeón,
spev,
dychové nástroje drevené a plechové,
bicie nástroje


Okrem hudobnej teórie sa učia žiaci aj
štvorručnú hru na klavíri,
nástrojové duá, triá,
inštr. sprievod,
komornú hru,
hru v súboroch,
komorný spev.

Žiaci sa prezentujú na triednych, školských a verejných koncertoch v meste aj mimo neho na regionálnych a nadregionálnych súťažiach, prednostne v kolách súťaže Pódium mladého umelca.