ŠKOLSKÝ ROK 2009 - 2010

RIADITEĽ ŠKOLY: Mgr. František Mráz

ZÁSTUPCA RIADITEĽA ŠKOLY: Róbert KobelaVÝTVARNÝ ODBOR

Tatiana Jaloviarová                                        Mgr. art. Jana Bialová
Simona Murárová                                          Mgr. art. Jana Bialová
Anna Anderková                                           Mgr. art. Jana Bialová
Zuzana Kovácsová                    II. st.            Mgr. art. Jana Bialová
Patrik Kasza                             II. st.             Mgr. art. Jana Bialová
Trang Mihályová                       II. st.             Mgr. art. Jana Bialová

HUDOBNÝ ODBOR

KLAVÍR

Simona Murárová                                        Mgr. Edita Balázsová
Alexandra Ferenczová                                 Mgr. Edita Balázsová
Krisztofer Pusztai                                        Angelika Bodorová
Hajnalka Czikóová                   II. st.          Angelika Bodorová
Surány Bianka                                            Mgr. Katarína Gášpárová
Kristián Oláh                                              Gejza Jakab
Dominik Mazák                                          Zuzana Kenyeresová
Boris Jambrich                                            Mgr. Anton Oláh
Lívia Fazekašová                                        Agnesa Tóthová
Klaudia Nagyová                                       Agnesa Tóthová
Mária Mártonová                                       Agnesa Tóthová

KEYBOARD

Bálint Soós                                               Zuzana Kenyeresová
Réka Vassová                                          Mgr. Anton Oláh

DYCHOVÉ NÁSTROJE

Diana Šingliarová                  II. st.            Peter Fehér

HUSLE

Nikolas Csonka                                       Hilda Jurečeková
Orsolya Jakabová                                    Gejza Jakab