ŠKOLSKÝ ROK 2008 - 2009

Riaditež školy: Mgr. František Mráz

Zástupca riaditeža školy: Róbert Kobela

 

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Medeová Frederika                                        Mgr. art. Jana Bialová

Fibiová Alexandra                                          Mgr. art. Jana Bialová

Jambrich Boris                                               Mgr. art. Jana Bialová

Szamosová Simona                                        Mgr. art. Jana Bialová

Spodniaková Martina                                     Mgr. art. Jana Bialová

Gaberová Martina                                          Mgr. art. Jana Bialová

Jakab Orsolya                                               Mgr. art. Jana Bialová

Mede Gréta                            II. st.              Mgr. art. Jana Bialová

Nagyová Diana                                             Mgr. František Mráz

Tóthová Kinga                                              Mgr. František Mráz

Bodnárová Aneta                                          Mgr. František Mráz

 

HUDOBNÝ ODBOR

 

KLAVÍR

Bialončíková Radka                                      Ildikó Csépeová

Jaloviarová Anna- Mária                               Zuzana Kenyeresová

Treláková Daniela                                         Zuzana Kenyeresová

Nagy Zoltán                                                  Zuzana Kenyeresová

Csulák Judit                                                  Mgr. Katarína Gášpárová

Jancskár Réka                                              Agnesa Tóthová

Tóth Dóra                                                    Agnesa Tóthová

Fehérvári Roman                                          Mgr. Edita Balázsová

 

DYCHOVÉ NÁSTROJE

Ocsko Katalin                                              Peter Fehér

Dósa Réka                                                   Peter Fehér

Balogová Judita                                            Peter Fehér

LukᚠVégesi                                                Peter Fehér

Graca Margaréta                                          Peter Fehér

 

AKORDEÓN

Kocúr Martin                                               Gejza Jakab

 

HUSLE

Ruszó Karol                                                 Hilda Jurečeková

Fazekas Bence                                             Hilda Jurečeková

Bari Tibor                                                    Ondrej Baláž