ŠKOLSKÝ ROK 2007 - 2008

Riaditeľ školy: Mgr. František Mráz

Zástupca riaditeľa školy: Róbert Kobela

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Júlia Farkašová                        II. stupeň        Mgr. art. Jana Bialová

Gabriel Foglár                         II. stupeň         Mgr. art. Jana Bialová

Linda Kovácsová                                           Mgr. art. Jana Bialová

Lea Kaličiaková                                             Mgr. art. Jana Bialová

Martin Zvara                                                  Mgr. art. Jana Bialová

Zuzana Sabová                                               Mgr. art. Jana Bialová

Marcela Kovácsová                                       Mgr. art. Jana Bialová

Czipó Ladislav                                                Mgr. art. Jana Bialová

Balázs Gyorgy                                                Mgr. art. Jana Bialová

Boglárka Máčová                                          Mgr. art. Jana Bialová

Katarína Očovaiová                                       Mgr. art. Jana Bialová

Brigita Bialová                                                Mgr. art. Jana Bialová

Alexandra Miková                                          Mgr. art. Jana Bialová

Adriana Ferenczová                                        Mgr. art. Jana Bialová

Andrea Magyelová                                         Mgr. art. Jana Bialová

Viktória Póczosová                                        Mgr. Edita Mrázová

Anna-Mária Jaloviarová                                 Mgr. Edita Mrázová

Daniela Treláková                                          Mgr. Edita Mrázová

Lukáš Lalík                                                   Mgr. František Mráz

Roman Fehérvári                                           Mgr. František Mráz

Adam Szabó                                                  Mgr. František Mráz

 

HUDOBNÝ ODBOR

 

KLAVÍR

Váradi Frederika                                             Agnesa Tóthová

Kovács Enikő                                                 Agnesa Tóthová

Michal Rezek                                                 Mgr, Katarína Gášpárová

Koronczi Noémi                                             Mgr, Katarína Gášpárová

Dorottya Fehérová                                        Mgr, Katarína Gášpárová

Szabó Nóra                                                   Lívia Csabová

Dušan Lipták                                                 Mikuláš Csaba

Vaculčiak Agnes                                            Angelika Bodorová

Patrícia Pálová                                               Angelika Bodorová

Ladislav Znám                                                Angelika Bodorová

Mikuláš Baláž                         II. stupeň         Angelika Bodorová

Danyi Tibor                                                   Gejza Jakab

Patrícia Angyalová                  II. stupeň        Gejza Jakab

 

DYCHOVÉ NÁSTROJE

Bolla Dávid                                                  Peter Fehér

Kökény Dávid                                              Peter Fehér

Lucia Murárová                                           Peter Fehér

 

AKORDEÓN

Nagy Monika                                              Róbert Kobela

 

SPEV

Henrieta Végešiová               II. stupeň          Agnesa Tóthová