ŠKOLSKÝ ROK 2006 - 2007

Riaditeľ školy: Mgr. František MRÁZ

Zástupca riaditeľa školy: Róbert KOBELA

 

HUDOBNÝ ODBOR

 

KLAVÍR

Adrián Ferencz                                    tr. uč. Agnesa Tóthová

Adrian Fajd                                         tr. uč. Agnesa Tóthová

Attila Porteleki                                     tr. uč. Mgr. Edita Balázsová

Kornel Mihály                          II. st.    tr. uč. Angelika Bodorová

Otto Hank                                           tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Zupko Mátyás                         II. st.    tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Petra Slančíková                      II. st.    tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Dáša Tisoňová                         II. st.    tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Lenka Spodniaková                             tr. uč. Zuzana Kenyerešová

Ladislav Kökény                                  tr. uč. Zuzana Kenyerešová

Katarína Deáková                                tr. uč. Zuzana Kenyerešová

Silvia Erdélyiová                                   tr. uč. Lívia Csabová

 

DYCHOVÉ NÁSTROJE

Trang Mihályová                                   tr. uč. Peter Fehér

Lucia Belková                                       tr. uč. Peter Fehér

Júlia Farkasová                                     tr. uč. Peter Fehér

 

AKORDEÓN

Marek Keresztes                                  tr. uč. Gejza Jakab

Patrik Szitai                                          tr. uč. Gejza Jakab

Dávid Bozó                                          tr. uč. Gejza Jakab

Peter Csaba                                         tr. uč. Mikuláš Csaba

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Juraj Novodomský                               tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová   

Adam Princz                                         tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Angelika Magpálová                             tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Dana Grešinová                                    tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Dorota Fehérová                                  tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Katarína Paszkiewiczová                      tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Trang Mihályová                                   tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Klaudia Molnárová                               tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Tímea Balážová                                    tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová