ŠKOLSKÝ ROK 2005 - 2006

KLAVÍR

Attila Molnár                                       tr. uč. Mgr. Edita Balázsová

Henrik Fehérvári                                 tr. uč. Mgr. Edita Balázsová

Ladislav Danyi                                     tr. uč. Alžbeta Végešiová

Adrián Koronczi                                  tr. uč. Agnesa Tóthová

Korponai Bernadett                 II. st.    tr. uč. Agnesa Tóthová

Hajnalka Czikóová                              tr. uč. Angelika Bodorová

Veronika Gondová                              tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Nikoleta Csuláková                             tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Henrietta Vargová                   II. st.    tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Katarína Bálintová                   II. st.    tr. uč. Mgr. Katarína Gášpárová

Kovács Erika                                      tr. uč. Zuzana Kenyerešová

Marianna Koroncziová II. st.               tr. uč. Zuzana Kenyerešová

 

DYCHOVÉ NÁSTROJE

Balog Zsolt                                          tr. uč. Peter Fehér

Diana Šingliarová                                 tr. uč. Peter Fehér

Varga Dalma                                       tr. uč. Peter Fehér

Soós István                                         tr. uč. Peter Fehér

 

HUSLE

Kaško Pál                                           tr. uč. Hilda Jurečeková

 

AKORDEÓN

Karolína Kovácsová                            tr. uč. Róbert Kobela

Gulyás Benjamín                      II. st.    tr. uč. Róbert Kobela

 

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR

Lucia Svetová                                     tr. uč. Mgr. Anton Oláh

Lucia Ciriaková                                   tr. uč. Mgr. Anton Oláh

Nikola Kovácsová                              tr. uč. Mgr. Anton Oláh

Lucia Belková                                     tr. uč. Mgr. Anton Oláh

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Petra Pádárová                                   tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Andrea Bodorová                               tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Lenka Medeová                                  tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Zoltán Nagy                                        tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Monika Fungáčová                              tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Ladislav Kokény                                 tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Daniel Gyüre                                       tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Patrik Kasza                                       tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Patrícia Krpeľanová                            tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Lucia Svetová                                     tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Zuzana Kováčová                               tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Silvia Erdélyiová                                  tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

Monika Budaiová                                tr. uč. Mgr. art. Jana Bialová

 

Alena Rezková                        II. st.    tr. uč. Mgr. František Mráz

Petra Cíferová                         II. st.    tr. uč. Mgr. František Mráz

Enikő Kertészová                    II. st.    tr. uč. Mgr. František Mráz

Alexandra Šebőková               II. st.    tr. uč. Mgr. František Mráz

Radoslav Benko                      II. st.    tr. uč. Mgr. František Mráz